Kurumsal

Bilgilendirme ve Onay Hakkı

  • Hastalarımız, sağlıklarının olumsuz yönde etkilenmemesi koşuluyla, kendileri veya yasal temsilcileri kanalıyla tedavinin koordinasyonundan sorumlu doktordan hastalığın olası veya kesin tanısı, uygulanacak işlemler, tedavi, bunların faydaları ve muhtemel sakıncaları, alternatif tedavi yöntemleri ve tedavinin kabul edilmemesi hâlinde ortaya çıkabilecek temel sonuçlar hakkında sözlü ve yazılı bilgi alma hakkına sahiptir.
  • Yapılacak tedavileri, olası komplikasyonları ve riskleri hastaya ve /veya yasal temsilcisine hekimi tarafından açıklanır ve bilgilendirilmiş yazılı onayı alınır. Açıklamanın geçerli olabilmesi için, hastanın açıklamaları anlayacak zihinsel durumda olması gerekmektedir. Hastanemiz bünyesinde gerçekleştirilecek herhangi bir bilimsel çalışmaya, hastalarımızın katılımı talep edilirse, mutlaka hastanın ya da yakınının yazılı izni gereklidir.
E-Randevu E-Laboratuvar
Anasayfa Kurumsal Hizmetlerimiz Hekimlerimiz Tanı ve Tedavi Ünitelerimiz İnsan Kaynakları İletişim
Batman Hastanesi Facebook Batman Hastanesi Twitter Instagram Moryum Yazılım & Grafik