Kurumsal

2020 Yılı Eğitim Planı

2020-EĞİTİM PLANI ÇALIŞMASI
2020 EĞİTİM PLANI ÇALIŞMASI SKS EĞİTİMLERİ
SIRA NO EĞİTİM ADI  HEDEF KİTLE EĞİTİM TÜRÜ EĞİTİMCİ  UYGULAMA SAYISI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EDİK KASIM ARALIK
1 acil servis çalışanlarına iletişim becerilerinin geliştirilmesi ve kriz yönetimine yönelik eğitimler verilmelidir Acil servis çalışanları kurum içi insan kaynakları yılda bir kez                        
2 ilgili personle CPR(kardiyopulmoner resusitasyon) eğitimi verilmelidir acil servis hasta bakım hizmetleri çalışanları kurum içi aneztezi hekini yılda bir kez                        
3 Doku örneklerinin transferi ve laboratuvarlara teslim  edilmesine ilişkin ilgili kurallar konusunda çalışanlara  eğitim verilmelidir. Ameliyathane, Doğumhane  ve Laboratuvar Hizmetleri Çalışanları Kurum İçi Lab.Sorumlu Hekimi yılda bir kez                        
4 İlgili personele kabul ve ret işlemlerinin nasıl yapılacağı  yönünde eğitim verilmelidir. Biyokimya Laboratuvar Çalışanları Kurum İçi Lab.Sorumlu Hekimi yılda bir kez                        
5 Test bazında numunelerin analiz öncesi hazırlık  işlemlerine yönelik kurallar belirlenmeli ve ilgili personele bu konuda eğitim verilmelidir Biyokimya Laboratuvar Çalışanları Kurum İçi Lab.Sorumlu Hekimi yılda bir kez                        
6 Hazırlanan doküman ve revizyonlar hakkında ilgili  çalışanlara eğitim verilmelidir. Biyokimya Laboratuvar Çalışanları Kurum İçi Lab.Sorumlu Hekimi yılda bir kez                        
7 Laboratuvar çalışanlarına malzeme ve cihazların güvenli  kullanımı ile ilgii eğitim verilmelidir. Biyokimya Laboratuvar Çalışanları Kurum İçi Lab.Sorumlu Hekimi yılda bir kez                        
8 İç kalite kontrol süreci hakkında çalışanlara eğitim  verilmelidir. Biyokimya Laboratuvar Çalışanları Kurum İçi Lab.Sorumlu Hekimi yılda bir kez                        
9 Laboratuvar çalışanlarına panik değerler ve panik değer  bildirimi ile ilgili eğitim verilmelidir Biyokimya Laboratuvar Çalışanları Kurum İçi Lab.Sorumlu Hekimi yılda bir kez                        
10 İlgili çalışanlara, gerektiğinde hazırlanan dokümanlara  yönelik gerekli eğitimler verilmelidir bölüm kalite sorumluları Kurum İçi kalite sorumlusu yılda bir kez                        
11 Sorumlu çalışanın göstergelerin izlenmesi konusundaki  eğitimlere katılımı sağlanmalıdır bölüm kalite sorumluları Kurum İçi kalite sorumlusu yılda bir kez                        
12 Çalışan sağlığı ve güvenliği komite, görev alanı ile ilgili  gerekli eğitim faaliyetlerini belirlemelidir. Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Komite  Üye, sekreteri ve Başkanı Kurum İçi işyeri hekimi yılda bir kez                        
13 Eğitim komitesinde , görev alanı ile ilgili gerekli eğitim  faaliyetlerini belirlemelidir. Eğitim komite üye ve başkan ve  sekreteri Kurum İçi İnsan Kaynakları Müdürü yılda bir kez                        
14 Radyolojik işlemlere ait çekim protokolleri belirlenmeli  ve ilgili çalışanların eğitim alması sağlanmalıdır Görüntüleme Hizmetleri Çalışanları Kurum İçi Radyoloji Uzmanı  yılda bir kez                        
15 Radyolojik işlemlere ait çekim protokolleri belirlenmeli  ve ilgili çalışanların eğitim alması sağlanmalıdır. az bir kez eğitim verilmelidir. Görüntüleme Hizmetleri Çalışanları Kurum İçi Radyoloji Uzmanı  yılda bir kez                        
16 Riskli girişimsel işlem yapılan görüntüleme alanlarında  görevli sağlık personeli kpr (kardio pulmoner resüsitasyon)  eğitimi almış olmalıdır Görüntüleme Hizmetleri Çalışanları Kurum İçi Radyoloji Uzmanı  yılda bir kez                        
17 Radyolojik işlemlere ait çekim protokolleri belirlenmeli ve ilgili çalışanların eğitim alması sağlanmalıdır. Görüntüleme Hizmetleri Çalışanları Kurum İçi Radyoloji Uzmanı  yılda bir kez                        
18 Radyasyon uygulaması yapılan alanda çalışan personele,  hasta ve  çalışanların radyasyon güvenliğinin sağlanmasına yönelik yılda en az bir kez eğitim verilmelidir. Görüntüleme Hizmetleri Çalışanları Kurum İçi Radyoloji Uzmanı  yılda bir kez                        
19 Kullanılması özel teknik/teçhizat/uzmanlık gerektiren  cihazları (ventilatör, laboratuvar test cihazları, jeneratör gibi)  kullanacak kişilere eğitim verilmesi sağlanmalıdır. Hasta Bakım Hizmetleri Çalışanları -  Laboratuvar - Radyoloji - Endoskopi,  Göz Anjiyosu, FTR Ünitesi '' Ultrason  Bulunan Poliklinikler '' Kurum İçi Biyomedikal Birimi yılda bir kez                        
20 Numune alma işlemi konusunda görev yapan personele  eğitim verilmelidir. Hasta Bakım Hizmetleri ve  Biyokimya Laboratuvar Çalışanları Kurum İçi Lab.Sorumlu Hekimi yılda bir kez                        
21 Numune transferinin doğru yöntemle ve belirlenen süre  içerisinde gerçekleştirilmesi için görevli personele konu  ile ilgili eğitim verilmelidir. Hasta Bakım Hizmetleri ve  Biyokimya Laboratuvar Çalışanları Kurum İçi Lab.Sorumlu Hekimi yılda bir kez                        
22 Çalışanlara mavi kod ile ilgili eğitim verilmelidir. hasta bakım hizmetleri çalışanları   Kurum İçi kalite sorumlusu yılda bir kez                        
23 Enfeksiyonların önlenmesi hakkında sağlık çalışanlarına  eğitim verilmelidir. hasta bakım hizmetleri çalışanları   Kurum İçi enfeksiyon hemşiresi yılda bir kez                        
24 İlgili çalışanlara hastaların güvenli transferine yönelik  eğitim verilmelidir. hasta bakım hizmetleri çalışanları   Kurum İçi kalite sorumlusu yılda bir kez                        
25 Sağlık çalışanlarına el hijyenini sağlamaya yönelik  eğitimler verilmelidir. hasta bakım hizmetleri çalışanları   Kurum İçi enfeksiyon hemşiresi yılda bir kez                        
26 Dezenfektanların kullanımı hakkında uygulayıcılara  eğitim verilmelidir. hasta bakım hizmetleri çalışanları   Kurum İçi enfeksiyon hemşiresi yılda bir kez                        
27 Enfeksiyonların önlenmesi hakkında sağlık çalışanlarına eğitim verilmelidir. hasta bakım hizmetleri çalışanları   Kurum İçi enfeksiyon hemşiresi yılda bir kez                        
28 Transferi gerçekleştirecek personele ilaçların güvenli  transferi ve tehlikeli ilaç kırılmalarına müdahale konusunda eğitim verilmelidir. Hasta bakım hizmetleri  çalışanları / Ecz. Çalşanları Kurum İçi kalite sorumlusu yılda bir kez                        
29 Hbtc’yi kullanacak çalışanlara eğitim verilmelidir. Hasta BakımHizmetleri ve  Laboratuvar Çalışanları Kurum İçi Biyomedikal Birimi yılda bir kez                        
30 Hasta güvenliği komite, görev alanı ile ilgili gerekli eğitim  faaliyetlerini belirlemelidir. Hasta Güvenliği Komite Üye,  sekreteri ve Başkanı Kurum İçi işyeri hekimi yılda bir kez                        
31 Birimde çalışanlara, yılda en az bir kez, hizmet sunum  süreçlerine ilişkin eğitim verilmelidir. eğitim programında asgari aşağıdaki konular yer  almalıdır: o hasta memnuniyeti o hasta hakları, sorumlulukları ve uymaları gereken  kurallar o iletişim becerileri Hasta Hizmetleri Çalışanları ( Hasta kabul ve Hasta  Danışmanları ) Kurum İçi insan kaynakları yılda bir kez                        
32 Birimde çalışanlara, yılda en az bir kez, hizmet sunum  süreçlerine ilişkin eğitim verilmelidir. eğitim programında asgari aşağıdaki konular yer  almalıdır: o hasta memnuniyeti o hasta hakları, sorumlulukları ve uymaları gereken  kurallar o iletişim becerileri Hasta karşılama, danışma ve  yönlendirme hizmeti çalışanları Kurum İçi insan kaynakları yılda bir kez                        
33 Birim çalışanlarına yılda en az bir kez eğitim verilmelidir. o eğitim programında asgari aşağıdaki konular yer  almalıdır: • hasta memnuniyeti • hasta hakları • iletişim becerileri Hasta Karşılama, yönlendirme ve  Hasta Danışman Çalışanları Kurum İçi insan kaynakları yılda bir kez                        
34 'Kalite yönetim birimi'nde çalışan personel, kalite  yönetimi, hasta güvenliği, dokümantasyon gibi konularda eğitim  almış olmalıdır. Kalite Yönetim Çalışanı Kurum İçi kalite direktörü yılda bir kez                        
35 (mavi kod uygulamalarını yapmak üzere her ekipte; en  az bir hekim ve bir sağlık çalışanı bulunmalıdır.) o hekim ve sağlık çalışanı kpr eğitimi almış olmalıdır. Mavi Kod Ekibi Kurum İçi aneztezi hekini yılda bir kez                        
36 İlgili personele kabul ve ret işlemlerinin nasıl yapılacağı  yönünde eğitim verilmelidir. Mikrobiyoloji Laboratuvar Çalışanları  Kurum İçi Lab.Sorumlu Hekimi yılda bir kez                        
37 Test bazında numunelerin analiz öncesi hazırlık  işlemlerine yönelik kurallar belirlenmeli ve ilgili personele bu konuda eğitim  verilmelidir. Mikrobiyoloji Laboratuvar Çalışanları  Kurum İçi Lab.Sorumlu Hekimi yılda bir kez                        
38 Hazırlanan doküman ve revizyonlar hakkında ilgili  çalışanlara eğitim verilmelidir. Mikrobiyoloji Laboratuvar Çalışanları  Kurum İçi Lab.Sorumlu Hekimi yılda bir kez                        
39 Laboratuvar çalışanlarına malzeme ve cihazların güvenli  kullanımı ile ilgii eğitim verilmelidir. Mikrobiyoloji Laboratuvar Çalışanları  Kurum İçi Lab.Sorumlu Hekimi yılda bir kez                        
40 İç kalite kontrol süreci hakkında çalışanlara eğitim  verilmelidir. Mikrobiyoloji Laboratuvar Çalışanları  Kurum İçi Lab.Sorumlu Hekimi yılda bir kez                        
41 Laboratuvar çalışanlarına panik değerler ve panik değer  bildirimi ile ilgili eğitim verilmelidir. Mikrobiyoloji Laboratuvar Çalışanları  Kurum İçi Lab.Sorumlu Hekimi yılda bir kez                        
42 Numune alma işlemi konusunda görev yapan personele  eğitim verilmelidir. Mikrobiyoloji Laboratuvar Çalışanları ve Hasta Bakım Hizmetleri  Çalışanları Kurum İçi Lab.Sorumlu Hekimi yılda bir kez                        
43 Numune transferinin doğru yöntemle ve belirlenen süre  içerisinde gerçekleştirilmesi için görevli personele konu  ile ilgili eğitim verilmelidir. Mikrobiyoloji Laboratuvar Çalışanları ve Hasta Bakım Hizmetleri  Çalışanları Kurum İçi Lab.Sorumlu Hekimi yılda bir kez                        
44 Morg personeline enfeksiyonlardan korunma ve iletişim  becerileri eğitimi verilmelidir. Morg Çalışanı Kurum İçi enfeksiyon hemşiresi yılda bir kez                        
45 Endoskopik cihazların temizlik, dezenfeksiyon ve  sterilizasyon işlemlerini gerçekleştiren personele eğitim verilmelidir MSÜ Çalışanları Kurum İçi enfeksiyon hemşiresi yılda bir kez                        
46 Yemek hizmetinde yer alan tüm çalışanlara, gıda  güvenliğini etkileyecek hastalıklar, belirtileri gibi konuları içeren  hijyen eğitimi verilmelidir Mutfak ve  Yemekhane Çalışanlar Kurum İçi enfeksiyon hemşiresi yılda bir kez                        
47 Temizlik hizmetlerinde çalışanlara yönelik eğitim  programı düzenlenip;  o genel alanların temizlik kuralları eğitimi, o belirlenen risk düzeyine göre alanların temizlik  kuralları o temizlik maddelerinin kullanım özellikleri o çalışanlar arası iletişim o hasta ve hasta yakınları ile iletişim o temizlik malzemeleri ile maruziyet (göze sıçraması,  ciltle teması) gibi durumlarında yapılacaklar ile ilgili eğitim verilmeli. Otelcilik ve Destek  hizmetleri çalışanları Kurum İçi idari işler müdürü yılda bir kez                        
48 Atıkların toplanması ve taşınmasında görevli personele  yönelik eğitim verilmelidir. Otelcilik ve Destek  hizmetleri çalışanları Kurum İçi idari işler müdürü yılda bir kez                        
49 Sağlık çalışanlarına kimlik tanımlayıcıların kullanımı ve  hasta kimliğinin doğrulanması  konusunda eğitim verilmelidir. Sağlık Hizmetleri  Çalışanları Kurum İçi kalite sorumlusu yılda bir kez                        
50 Kullanılması özel teknik/teçhizat/uzmanlık gerektiren  cihazları (ventilatör, laboratuvar test cihazları, jeneratör gibi)  kullanacak kişilere eğitim verilmesi sağlanmalıdır. Sağlık Hizmetleri Çalışanları Kurum İçi Biyomedikal Birimi yılda bir kez                        
51 Atık yönetimi konusunda sağlık çalışanlarına eğitim  verilmelidir Sağlık Hizmetleri  Çalışanları Kurum İçi başhemşire yılda bir kez                        
52 Malzeme ve cihaz yönetimi; transferi gerçekleştirecek personele, malzemelerin  güvenli transferi, özel nitelikli  veya tehlikeli malzemeler konusunda eğitim verilmelidir Satın alma çalışanları, Teknik Hizmet çalışanları ve  Biyomedikal Çalışanları Kurum İçi başhemşire yılda bir kez                        
53 Kullanıcılara tehlikeli madde sınıfını gösteren simgeler  hakkında eğitim verilmelidir. Satın alma çalışanları, Teknik Hizmet çalışanları, Otelcilk ve  Destek Hizmetleri Çalışanları Kurum İçi kalite sorumlusu yılda bir kez                        
54 Güvenlik raporlama sistemi ile ilgili çalışanlara eğitim verilmelidir. tüm çalışanlar Kurum İçi kalite sorumlusu yılda bir kez                        
55 Acil durum ve afet yönetimine yönelik eğitimler  verilmelidir. tüm çalışanlar Kurum İçi Teknik Hizmetler Sorumlusu yılda bir kez                        
56 Çalışanlara yönelik uyum eğitimleri düzenlenmelidir. tüm çalışanlar Kurum İçi idari işler müdürü yılda bir kez                        
57 Çalışanlara pembe kod ile ilgili eğitim verilmelidir. tüm çalışanlar Kurum İçi kalite sorumlusu yılda bir kez                        
58 Çalışanlara beyaz kod ile ilgili eğitim verilmelidir. tüm çalışanlar Kurum İçi kalite sorumlusu yılda bir kez                        
59 Çalışanlara kırmızı kod ile ilgili eğitim verilmelidir. tüm çalışanlar Kurum İçi kalite sorumlusu yılda bir kez                        
60 Göreve yeni başlayan her çalışana; genel uyum eğitimi  ve bölüm uyum eğitimi verilmelidir. o genel ve bölüm uyum eğitimlerine ilişkin konular,  kurumun türü, hizmet sunum alanları, meslek farklılıkları gibi  özellikler göz önünde bulundurularak belirlenmelidir. tüm çalışanlar Kurum İçi idari işler müdürü yılda bir kez                        
61 Çalışanlara yönelik hizmet içi eğitimler düzenlenmelidir. tüm çalışanlar Kurum İçi idari işler müdürü yılda bir kez                        
62 Tüm hastane çalışanlarına hasta mahremiyeti  konusunda eğitim verilmelidir. tüm çalışanlar Kurum İçi kalite sorumlusu yılda bir kez                        
63 Atık yönetimi konusunda sağlık çalışanlarına eğitim  verilmelidir. tüm çalışanlar Kurum İçi başhemşire yılda bir kez                        
64 Çalışan performansını artırmaya yönelik eğitimler  planlanmalıdır. o çalışan performansını artırmaya yönelik hangi  eğitimlerin verilmesi ve bu eğitimlerin hangi kapsamda olması  gerektiği, çalışanların farklı niteliklerine ve ihtiyaçlarına bağlı  olarak belirlenmelidir. o eğitimler, hizmetin aksamasına yol açmayacak şekilde  ve nitelikli bir biçimde tasarlanmalıdır. tüm çalışanlar Kurum İçi idari işler müdürü yılda bir kez                        
65 Kişisel koruyucu ekipman kullanımı konusunda  çalışanlara eğitim verilmelidir tüm çalışanlar Kurum İçi işyeri hemşiresi yılda bir kez                        
66 Çalışanların mesleki gelişiminin veya motivasyonunun  teşvik edilmesine yönelik eğitimler ve faaliyetler  düzenlenmelidir. o çalışanlar için okuma ve spor alanları, kreş ve çocuk  kulübü, bireysel gelişim eğitimleri, hastane çalışanları için düzenlenecek iş dışı etkinlikler gibi çalışma yaşamının iyileştirilmesine yönelik faaliyetler yapılmalıdır. tüm çalışanlar Kurum İçi idari işler müdürü yılda bir kez                        
67 Çamaşırhane çalışanlara ekipmanların kullanımına ilişkin  düzenli aralıklarla eğitim verilmelidir. çamaşırhane personeli Kurum İçi idari işler müdürü yılda bir kez                        
68 Bilgi güvenliği konusunda çalışanlara farkındalık eğitimi  verilmelidir tüm çalışanlar Kurum İçi bilgi işlem yılda bir kez                        
69 Bilgi yönetim sisteminin etkin kullanılabilmesine ilişkin  çalışanlara eğitim verilmelidir tüm çalışanlar Kurum İçi bilgi işlem yılda bir kez                        
E-Randevu E-Laboratuvar
Anasayfa Kurumsal Hizmetlerimiz Hekimlerimiz Tanı ve Tedavi Ünitelerimiz İnsan Kaynakları İletişim
Batman Hastanesi Facebook Batman Hastanesi Twitter Instagram Moryum Yazılım & Grafik