Holter Moniterizasyon

RİTM HOLTER: Ritm Holter incelemesi normal EKG'nin 24 saat boyunca kaydının yapılmasıdır. Çarpıntı, baş dönmesi, kalp pili takılan hastalarda kalp ritmini incelemek için yapılır. Cihaz hastanın beline takılarak ona bağlı kablolar elektrodlar ile göğüsüne iliştirilir. Hastanın 24 saat boyunca EKG kaydı yapılır. Hasta cihaz takılıyken, günlük aktivitelerini sürdürür ve çarpıntı şikayeti olduğu anda cihaz üzerindeki düğmeye basar. 24 saat sonunda cihaz çıkartılır ve kayıtlar bilgisayarda değerlendirilip hastaya gerekli raporlama yapılır. TANSİYON HOLTER: Tansiyon Holter incelemesi ile, hastanın gün boyunca tansiyon değerleri kaydedilerek hipertansiyon tanısının konması veya hipertansiyon nedeniyle ilaç kullanıyorsa tedavinin etkinliğinin düzenlenmesini sağlar.