EEG

EEG, beyindeki sinir hücreleri tarafından hem uyanıklık hem de uyku halindeyken üretilen elektriksel faaliyetin kağıt üzerine beyin dalgaları halinde yazdırılmasıdır. Kısaca beyin temel bioelektrik aktivitesinin incelenmesidir.
EEG'yi oluşturan beyin dalgalarının değerlendirilmesi, epilepsi hastalığının yeri ve şekli hakkında bilgi edinilir.
Beynin elektriksel faaliyeti, hastanın saçlı derisi üzerine yerleştirilen küçük metal elektrodlar aracılığıyla EEG aletine iletilir ve kaydedilir. Çekim sırasında hastaya direkt elektrik verilmesi söz konusu olmadığından, hasta herhangi bir ağrı duymaz. Kaliteli bir kayıt alabilmek için hasta çekim sırasında gözleri kapalı, çene ve boyun kaslarını gevşek tutmalı ve hareketsiz durmalıdır.
Uykuda EEG
Hasta, bu tür çekime gelmeden önceki gece uykusuz kalmalı, çekim gününün sabahı saçlarını yıkamalı, sürekli kullanılan ilaçlar varsa, çekim gününde de ilaçlar kullanılmalıdır