EMG (Elektriyomografi)

EMG, kasların kasılmasını sağlayan elektriksel aktivitenin izlendiği ve yorumlandığı bir kas incelemesidir. EEG'den farkı olarak beyin dalgalarının değil, vücuttaki sinir ve kasların elektriksel yöntemle incelenmesidir. EMG ile; Hastayı fazla rahatsız etmeyecek şidettle doğrusal elektrik akımı kullanılarak, sinirlerin elektrik iiletme fonksiyonları ölçülür. 'His' ve 'Hareket' fonksiyonunu yerine getiren sinirler ayrı ayrı incelenir.
EMG Neden Yapılır?
Sinir yaralanmaları, sinir sıkışmaları, Sinirlerin fonksiyonlarını bozan hastalıkların teşhisi (şeker hastalığı, böbrek hastalığı gibi), kan hastalıklarıın teşhisi, kas erimeleriyle gelen omurilik hastalıklarının teşhisi için yapılır.
EMG Nasıl Yapılır?
Kaslardaki sorunların tanısı için iğne elektrotları kullanılır. EMG incelemesinde herhangi bir elektriksel uyarı verilmez. Kaslarda normal veya anormal elektriksel aktivitenin kaydedilmesi için iğne elektrotları kullanılır. Parmaklara ve sinirlerin üzerindeki ciilt bölgelerine düşük şiddetle elektrik akımı uygulanır. Sinirin veya cildin başka bir yerinden bu akım bilgisayarlı aletlerle toplanarak ölçüm yapılır. Böylece sinirin sağlıklı fonksiyon yapıp yapmadığı anlaşılır.
EMG İşlemi Ne Kadar Sürer?
Süre değişebilmekle birlikte ortalama yarım saat ile bir saat arasındadır.
EMG İncelemesine Gelirken;
Hastanın aç olması gerekmez. Düzenli olarak kullanmakta olduğu ilaçlar varsa bunları almasında sakınca yoktur. Ancak, özel durumlarda bazı ilaçları kullanmaması gerekir, bu durumlarda hekim tarafından gereken uyarı önceden yapılır. Rahat bir giysi giymesi, incelemeyi kolaylaştırır. Kadın hastaların külotlu çorap giymemeleri önerilir. Kalp pili taşıyorsa inceleme öncesi hekimi uyarması önerilir