Uyarılmış Potansiyaller

Uyarılmış Potansiyeller; santral sinir sisteminin başlıca duyu yollarının bütünlüğünü kontrol eden elektrofizyolojik incelemelerdir. Potansiyel görsel, işitsel veya duyu gibi herhangi bir dış uyaranla beyin hücrelerinden elde edilen cevaplardır. Hekim, çoğu zaman hastanın muayene bulguları tek başına teşhis koymakta yetersiz kaldığı durumlarda, tanıya destek olması amacıyla bu incelemelerden birini veya birkaçını istemektedir.