MR

Özel Batman Hastanesi en ileri teknolojiye sahip donanımı ve uzman ekibi ile 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir. Merkezimiz, tüm teknolojik cihazları aynı çatı altında bulundurması ve bu cihazlardan alınan görüntülerin birbiri ile ilişkilendirilmesini sağlayan altyapısı ile hastaların işlemlerini kolay ve hızlı tamamlamalarına olanak sağlamaktadır. Hastanemizde 1,5 Tesla Siemens Marka MR ile Kranial MR, Spiral Kanal MR, Eklem MR, Fonksyonel MRi B.O.S Dinamik MR, Spektroskopi MR, gibi tüm MR çekimleri gerçekleştirilmektedir. Kullanılan dijital radyoloji ve arşivleme sistemi PACS sayesinde, tanı amacıyla kullanılan görüntüleme cihazları birbiri ile ilişkilendirilebilmektedir. Bu sistemde, görüntü paylaşımı ve elde edilen görüntülerin kolay erişilebilir şekilde saklanması mümkün olabilmektedir. Böylece, özellikle kronik hastalıklarda ve kanser vakalarında önemli olan geçmiş kayıt ve görüntüler birbiri ile karşılaştırılabilmektedir.