Hemodiyaliz

Hemodiyaliz Ünitemizde toplam 14+1 adet Hemodiyaliz cihazı mevcuttur ve HCV(+) – HBV (+) hastalar için ayrı cihaz bulunmaktadır.
BÖBREKLERİMİZ ve GÖREVLERİ Böbrekler, vücut boşluğunun arka kısmında ,omurganın her iki tarafında bulunurlar. Şekilleri fasulyeye benzeyen 10-12 cm uzunluğunda olan organlarımızdır. Böbreklerimizin Görevleri : 1- Böbreklerimiz vücudumuzdaki suyun fazlasını ve üre, kreatinin gibi atık maddeleri kandan filtre ederek idrarla vücuttan atarlar. 2- Kan basıncını düzenleme görevleri vardır. 3- Tuz dengesi yanında, potasyum, fosfor ve kalsiyum dengesini ayarlarlar. 4- Kemik iliğindeki kırmızı hücrelerin üretimini kontrol eden eritropoetin adlı bir maddeyi üretirler. 5- Kemik sağlığını koruyan D Vitaminini aktif hale getirirler. Böbrek yetmezliği, geçici veya kalıcı olarak böbrek fonksiyonlarının bir kısmının veya tamamının bozulması anlamına gelir
DİYALİZ NEDİR ? Üre, kreatinin gibi atık maddelerin ve fazla suyun kandan uzaklaştırılması işlemidir. Hemodiyaliz ve Periton diyalizi diye başlıca iki yöntemi vardır.
HEMODİYALİZ Vücuttan uzaklaştırılamayan atık maddelerin ve suyun yarı geçirgen bir membran (diyalizer ) vasıtasıyla vücuttan uzaklaştırılması işlemidir. Kronik böbrek yetmezliği bulunan diyaliz hastaları genelde haftada üç kez ve dört saat boyunca bu işleme ihtiyaç duyarlar. Hemodiyaliz esnasında diyaliz makinesi, hastadan gelen kanı yarı geçirgen bir membrandan (diyalizer ) geçirir ve yeniden vücudumuza gönderir. Bu sırada diyalizerdeki membranın bir yüzünde kan, diğer yüzünde ise bir tuz solüsyonu (diyalizat ) akar .Kandan uzaklaştırılmak istenen maddeler membranın karşı tarafına geçerek vücuttan uzaklaştırılırlar .