Gastroskopi

Gastroenteroloji; yemek borusu, mide, ince ve kalın barsaklar, anüs bölgesi, karaciğer, safra kesesi, safra yolları, pankreas ve karın zarı hastalıklarıyla ilgilenen dâhili tıp dalıdır. Bu bilim dalı uzmanına gastroenterolog denilir. Gastroenteroloji; bu organların reflü, yemek borusu kanseri, mide fıtığı, ülser, gastrit, mide kanseri, sindirim sistemi emilim bozuklukları (çölyak hastalığı, vb), spastik kolon (irritabl barsak sendromu), iltihabi barsak hastalıkları (ülseratif kolon, Crohn hastalığı), barsak kanserleri, hemoroit (basur), sarılıklar (hepatit B veya C) ve siroz gibi karaciğer hastalıkları (karaciğer yağlanması), safra kesesi taşları ve iltihabı, pankreas hastalıkları gibi hastalıklarının tıbbi ve endoskopik tanı ve tedavisini içine alır. Gastroenterolojik hastalıklardaki klinik belirti ve bulgulardan başlıcaları; göğüs ortasında yanma hissi, yutma güçlüğü, mideden ağza ekşi ya da acı sıvı gelmesi, midede yanma veya ekşime, bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal, kabızlık, mide ya da barsaklardan kanama, kansızlık, kilo kaybı ve sarılıkdır. Gastroenterolojik hastalıkların tanı ve tedavisinde sıklıkla kullanılan endoskopik işlemler özefagogastroduodenoskopi ve kolonoskopi işlemidir. Gerekirse bu işlemlerde hastayı geçici olarak uyutmak ve gevşetmek amacı ile damardan iğne (sedo-analjezi) yapılabilir.