Turgut Özal Bulvarı No:293 Merkez/Batman0 488 214 70 77

Göğüs Hastalıkları

Bilgi
Doktorlarımız
Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavisi
Bronkoskopi ve Girişimse! Pulmonoloji
Ultrason ve BT Eşliğinde Akciğer ve Akciğer Zarı Biyopsileri
Solunum Fonksiyon Testleri
Solunum Yetmezliği Tedavisi
Plevra Sıvılarının Tanı ve Tedavileri
Sigara Bırakma Tedavileri
Akut-Kronik Bronşit
KOAH, Astım (Alerjik-Nonalerjik)
Pnömoni ve Akciğer Enfeksiyonlarının Tedavisi
Tüberküloz (Verem) Tanı ve Tedavisi
İnterstisyel Akciğer Hastalıklarının Tedavisi
Sarkoidoz Tanı ve Tedavisi
Pnömotoraks, Pulmoner Tromboemboli Tanı ve Tedavileri
Mesleki Akciğer Hastalıkları Tanı ve Tedavisi
Akciğer Kistleri ve Apseleri
Alerji Testleri

Dr. Yakup Tüzün

Özgeçmiş : 1990 yılında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1993-1998 yılları arasında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesinden uzmanlığını aldı. 1998…